Propozice soutěže pro rok 2022

1. Základní ustanovení
Dětská Tour Severovýchod 2022 (dále jen DT) je série golfových turnajů v Libereckém, Královéhradeckém, Pardubickém kraji a kraji Vysočina (region Východ A) určených mládeži do 26 let (narození 1996 a mladší). Soutěž je otevřená a právo zúčastnit se turnajů mají děti ze všech golfových klubů v ČR minimálně s HCP 36, resp.54. Jednotlivé turnaje pořádají na svých hřištích příslušné golfové kluby ve spolupráci s Českou golfovou federací (dále jen ČGF). Za koordinaci pořadatelských klubů zodpovídá Regionální STK ČGF – Východ A (RKM), která zároveň zajišťuje také aktuální informace na webových stránkách www.dtsv.cz.
Pořádající klub má povinnost poslat po skončení turnaje (ještě ten den) správci webu informaci o turnaji a fotografie z turnaje.
2. Soutěžní kategorie
Pro zařazení do kategorie je rozhodující ročník narození a aktuální HCP ke dni turnaje.
Zn.KategorieHCPRočník narozeníPoznámka
AMladší žáci a žákyně0-362010 a mladšímládež do 12 let
BStarší žáci a žákyně0-362008 a 2009mládež 13-14 let
CKadeti a kadetky0-362006 a 2007mládež 15-16 let
DDorostenci/ky a junioři/ky0-361996 a 2005mládež 17-26 let
ESpolečná36,1-542008 a mladšímládež do 18 let

3. Termínový kalendář
DatumDenHřištěKlubPoznámka
24.04.22neděleMyštěvesGC Hradec Královéna rány
08.05.22neděleTelč GC Telčna rány
15.05.22neděleHarrachovGC Harrachovstableford
22.05.22neděleGrabštejnGC Grabštejnna rány
29.05.22neděleMladé BukyGC Mladé Bukyna rány
04.06.22sobotaGrosshofGC Grosshofna rány
18.06.22sobotaSvratkaGC Svratkana rány
19.06.22neděleSvob. HamryGCC Svobodné Hamryna rány
26.06.22neděleMalevilKGC Malevilna rány
01.07.22pátekHK - RoudničkaPark GC Hradec Královéna rány
05.07.22úterý, svNebeská RybnáGCS Nebeská Rybnána rány
06.07.22středa, svDolní DobroučGolf Dobroučna rány
10.07.22neděleKunětická HoraGC Kunětická Horana rány
30.07.22sobotaProsečnéGCC Prosečnéna rány
07.08.22neděleJeštědGC Ještědna rány
13.08.22sobotaČeská LípaGC Česká Lípana rány
14.08.22neděleYpsilonYpsilon GR Liberecna rány
21.08.22neděleLiberecGC Liberecna rány
27.08.22neděleHrádek GC Hrádek 1995na rány
04.09.22neděleNa VršíchGC Na Vršíchna rány
25.09.22nedělePardubiceGC Pardubice na rány

4. Rozdělení turnajů
Jednotlivé turnaje v rámci DT se hrají bez vyrovnání buď na rány nebo na stableford body (kategorie A, B, C, D). Hráči s hendikepem 36,1 – 54 (kategorie E) hrají vždy na stableford s vyrovnáním. V turnajích na stableford body a v kategorii E je možno využít pravidlo 21.2a Maximální výsledek (2x bogey). Výsledky hraných na rány se započítávají do žebříčku mládeže ČGF 2022.
Všechny turnaje se hrají z amatérských odpališť (junioři, dorostenci, kadeti a starší žáci - žlutá, mladší žáci a dívky - červená). Mladší žáci hrají z červených odpališť s mužskou normou.
5. Přijetí do turnaje
Přihlášky do turnajů jsou řazeny na základě hendikepů od nejnižších k nejvyšším. Rozhoduje výše hendikepu v momentě uzávěrky přihlášek. Uzávěrka přihlášek je 2 dny před turnajem ve 12 hodin. Startovní listina bude publikována na serveru ČGF 2 dny před turnajem do 22 hodin. Hráči jsou vždy povinni zjistit ze startovní listiny, zda byli do soutěže přijati. Pokud se hráč opakovaně bez omluvy nedostaví na start, nemusí být v dalších turnajích přijat do soutěže. Pokud přihlášky do turnaje překročí kapacitu hřiště, bude omezen přístup hráčů prioritně v tomto pořadí: 1. Hráči s HCP 36,1-54, 2. Junioři podle výše HCP.
6. Stanovení pořadí
Vítězem v kategorii na rány se stává hráč (hráčka) s nejnižším počtem ran. V případě rovnosti výsledků na prvním místě rozhoduje o vítězství rozehrávka „sudden death“ od první jamky (nebo podle rozhodnutí soutěžního výboru), dále rozhoduje ustanovení hracího řádu ČGF.
Ve stableford kategoriích se vítězem stává hráč (hráčka) s nejvyšším počtem bodů. Při shodě výsledků se rozehrávka nehraje, pořadí se rozhoduje dle ustanovení hracího řádu ČGF. Kategorie E se hraje vždy na stableford s vyrovnáním (netto).
V případě malého počtu dětí v kategorii může být vyhlášeno a oceněno jen první místo nebo mohou být některé kategorie pro vyhlášení výsledků sloučeny. Na hodnocení dětí v jednotlivých žebříčcích DT nemá případné sloučení kategorií při turnajích žádný vliv.
7. Hodnocení a žebříček DT
Každá věková kategorie má svůj vlastní žebříček, chlapci zvlášť a dívky zvlášť. Do žebříčku se započítávají výsledky Stableford brutto. Průběžné žebříčky jsou aktualizovány po každém turnaji na serveru ČGF a na internetových stránkách DT www.dtsv.cz. Do konečného hodnocení DT se hráčům započítává maximálně 9 nejlepších výsledků stableford brutto (výsledky turnajů hraných na rány a stableford netto, budou pro potřeby žebříčku DT přepočítány na stableford brutto). Při rovnosti bodů v konečném žebříčku DT rozhoduje o první místo přímá rozehrávka na závěrečném turnaji. Na 2-3. místě žebříčku rozhoduje nejlepší uhraný výsledek, případně lepších posledních 9, 6, 3 a 1 jamce tohoto výsledku. Na dalších místech je při shodě výsledku pořadí v žebříčku dělené.
8. Pohár klubů DT
Bodové výsledky hráčů (hráček) na prvních třech místech v žebříčcích se prostým součtem započítávají do klubového poháru. Pohár DT vyhrává klub s nejvyšším součtem bodů. Při rovnosti bodů v konečném pohárovém žebříčku rozhoduje nejlepší individuální výsledek, případně druhý a dále třetí nejlepší individuální výsledek. V případě, že nerozhodnou ani tato pomocná kritéria, pohár získají kluby na prvním místě společně. Pokud hráč (hráčka) nastoupí během roku za více klubů (změna domovského členství), považuje se za platný klub ten, za který nastoupil/a na svém prvním turnaji.
Vítězný klub obdrží na závěrečném vyhlášení vítězů DT putovní pohár věnovaný Golf Clubem Hradec Králové. Jména reprezentantů vítězného klubu budou vyryta do štítku na poháru.
9. Nosič (Caddie)
Hráči v kategorii A (mladší žáci a žákyně) mohou mít nosiče. V kategorii E mohou mít nosiče hráči ročníku kategorie A. Dále hráči do 18 let, se zdravotním hendikepem, které odsouhlasí STK, nebo příslušný soutěžní výbor na základě lékařského potvrzení.
10. Poplatky
Fee za děti nebude vybíráno, startovné je max. 400 Kč. Využije se na organizaci turnaje, zajištění občerstvení a případně příspěvku na ceny, podle uvážení pořádajícího klubu.
11. Kontakt na pořádající kluby
Kontaktní informace

12. Závěrečné ustanovení
Všichni účastníci DT a jejich rodiče by se měli seznámit s propozicemi soutěže, aby na turnajích nedocházelo k nedorozuměním. Cílem DT je umožnit dětem hrát turnaje, a to nejen těm výkonnostně zdatným, ale i začátečníkům. Rozvoj mládežnického golfu v konečném důsledku pomáhá obecně celému českému golfu.
Regionální STK ČGF – Východ A
Petr Drbal 724 010 418, pdrbal@gchk.cz
David Jirků (608 909 406, jirku@gchk.cz) - webové stránky